Kết quả tuyển dụng vị trí cán bộ chuyên trách bán sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ (ISM) tại BIDV đợt tháng 03/2015Dự kiến lịch phỏng vấn vòng 3 - Kỳ thi tuyển dụng tập trung đợt I/2015Kết quả thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng tập trung đợt I/2015Số báo danh, Môn thi và Địa điểm thi viết Vòng 2 tuyển dụng Đợt 1 năm 2015Nội quy thi dành cho ứng viên tham gia dự tuyển Đợt 1/2015Thông báo về môn thi, địa điểm, thời gian thi và gợi ý địa điểm lưu trú dành cho Thí sinh dự thi vòng 2 (Đợt 1/2015)Kết quả sơ tuyển hồ sơ vòng 1 - Kỳ thi tuyển dụng tập trung đợt I/2015Danh sách ứng viên dự tuyển thi viết Vòng 2 (Đợt 1/2015) dự kiến sẽ được công bố vào Thứ 5 ngày 12/03/2015Kết quả tuyển dụng vị trí cán bộ chuyên trách bán sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ (ISM) tại BIDV đợt tháng 02/2015Kết quả tuyển dụng vị trí cán bộ chuyên trách bán sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ (ISM) tại BIDV đợt tháng 02/2015
Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.