Hỗ trợ giải đáp thắc mắc ứng viên - tuyển dụng tập trung đợt I năm 2015Hướng dẫn đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển online Thư ngỏ gửi đến ứng viên
Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.