• Định chế tài chính (02)
 • Điện thoại viên (02)
 • Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng (CSR) (02)
 • Đo lường hiệu quả hoạt động toàn hàng (01)
 • Đo lường hiệu quả hoạt động bán buôn (01)
 • Giao dịch khách hàng (0)
 • Giao dịch khách hàng cá nhân (01)
 • Giao dịch phái sinh hàng hóa (01)
 • Giao dịch phái sinh tài chính (01)
 • Giao dịch viên (14)
 • Giao dịch viên ngân quỹ chính (0)
 • Giao dịch viên ngân quỹ phụ (0)
 • Hành chính quản trị (05)
 • Hỗ trợ (0)
 • Hỗ trợ ALCO (01)
 • Hỗ trợ khách hàng (01)
 • Hỗ trợ nghiệp vụ (01)
 • Khách hàng doanh nghiệp (0)
 • Khách hàng cá nhân (01)
 • Kế hoạch đào tạo (0)
 • Kế hoạch phát triển (0)
 • Kế hoạch tổng hợp (04)
 • Kế toán (0)
 • Kế toán hệ thống (01)
 • Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (01)
 • Khách hàng (01)
 • Kiểm ngân (07)
 • Kiểm tra và Giám sát (0)
 • Kiến trúc hệ thống (0)
 • Kinh doanh vốn và TT (0)
 • Kinh doanh thẻ (04)
 • Kỹ thuật thẻ (0)
 • Lái xe (04)
 • Lao động tiền lương (01)
 • Lễ tân (03)
 • Lễ tân, tổng đài (0)
 • Lưu trữ (01)
 • Nghiên cứu phát triển hạ tầng (0)
 • Nghiên cứu tổng hợp (01)
 • Nghiên cứu và phân tích kinh tế vĩ mô (01)
 • Nghiên cứu và Phân tích thị trường (01)
 • Phần mềm (0)
 • Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (0)
 • Pháp chế (03)
 • Phát hành thẻ (0)
 • Pháp lý đối ngoại (01)
 • Phát triển Ngân hàng bán lẻ (02)
 • Phát triển phần mềm (02)
 • Phát triển sản phẩm TTTM (0)
 • Phòng Giao dịch (01)
 • Quản lý chi nhánh (0)
 • Quản lý công trình (0)
 • Quản lý dự án (0)
 • Quản lý đào tạo (01)
 • Quản lý khoa học (01)
 • Quản lý rủi ro (05)
 • Quản lý rủi ro tín dụng (0)
 • Quản lý rủi ro TT&TN (0)
 • Quản lý tài sản nội ngành (0)
 • Quản lý tài chính (01)
 • Quản lý thông tin ALCO (0)
 • Quản lý thuế (0)
 • Quản lý tín dụng (0)
 • Quản lý và Dịch vụ kho quỹ (0)
 • Quản lý thông tin khách hàng (01)
 • Quản lý tác nghiệp chuyển tiền quốc tế (01)
 • Quản lý tác nghiệp chuyển tiền trong nước (01)
 • Quản trị (0)
 • Quản trị hệ thống điện (0)
 • Quản trị tín dụng (04)
 • Tác nghiệp và TTTM (0)
 • Tài chính (0)
 • Tài chính kế toán (07)
 • Tài chính kinh doanh (01)
 • Tài trợ thương mại (04)
 • Tạp vụ (0)
 • Thanh toán (0)
 • Thanh toán quốc tế (0)
 • Thanh toán thẻ (0)
 • Thanh toán viên (0)
 • Thẩm định dự án (01)
 • Thẻ (01)
 • Thủ kho (0)
 • Thủ kho tiền (0)
 • Thư ký (0)
 • Thư ký Hội đồng Quản trị (01)
 • Thủ quỹ (0)
 • Thương hiệu và QHCC (01)
 • Thuế (01)
 • Tổ chức đào tạo (0)
 • Tổ chức hành chính (0)
 • Tổ chức nhân sự (05)
 • Tổ chức nhân sự (Trường Đào tạo BIDV) (01)
 • Tổng hợp hành chính (0)
 • Trung tâm nghiên cứu (0)
 • Tư vấn và hợp tác quốc tế (0)
 • Tự doanh ngoại hối (01)
 • Vận hành theo dõi (0)
 • Văn phòng (01)
 • Văn phòng Công đoàn (0)
 • Văn phòng Đảng ủy (0)
 • Văn thư (03)
 • Xây dựng cơ bản (0)
 • Xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng (01)
 • Quản lý xây dựng cơ bản (02)
 • Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.