• Dữ liệu và hệ thống CNTT triển khai Dự án Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel (01)
 • Triển khai Dự án Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel (01)
 • Triển khai Dự án Quản lý rủi ro thị trường theo Basel (01)
 • Quản lý chương trình triển khai Basel và quản lý thay đổi (01)
 • Quản trị Dự án công nghệ thông tin (02)
 • Bảo mật máy tính (01)
 • Ban Quản lý dự án PMO (01)
 • Quản trị cơ sở dữ liệu (02)
 • Quản trị hệ thống (02)
 • Tư vấn dịch vụ tài chính và Hợp tác quốc tế (01)
 • Công nghệ thông tin - E - learning (01)
 • Công nghệ thông tin - Trường Đào tạo cán bộ BIDV (01)
 • Quản lý khách hàng (44)
 • Kế toán (04)
 • Tài chính tín dụng (0)
 • Bảo vệ (0)
 • Bán bảo hiểm nhân thọ (07)
 • Chăm sóc khách hàng (06)
 • Cộng tác viên chăm sóc khách hàng (0)
 • Cộng tác viên tác nghiệp (01)
 • Công nghệ (0)
 • Công nghệ thông tin (16)
 • Công nghệ thẻ (0)
 • Đầu tư (0)
 • Dịch vụ khách hàng (0)
 • Dịch vụ thẻ (0)
 • Định chế tài chính (02)
 • Điện thoại viên (02)
 • Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng (CSR) (02)
 • Đo lường hiệu quả hoạt động toàn hàng (02)
 • Đo lường hiệu quả hoạt động bán buôn (02)
 • Giao dịch khách hàng (0)
 • Giao dịch khách hàng cá nhân (01)
 • Giao dịch phái sinh hàng hóa (01)
 • Giao dịch phái sinh tài chính (02)
 • Giao dịch viên (25)
 • Giao dịch viên ngân quỹ chính (0)
 • Giao dịch viên ngân quỹ phụ (0)
 • Hành chính quản trị (08)
 • Hỗ trợ (0)
 • Hỗ trợ ALCO (02)
 • Hỗ trợ khách hàng (10)
 • Hỗ trợ nghiệp vụ (01)
 • Khách hàng doanh nghiệp (01)
 • Khách hàng cá nhân (01)
 • Kế hoạch đào tạo (0)
 • Kế hoạch phát triển (0)
 • Kế hoạch tổng hợp (08)
 • Kế toán (0)
 • Kế toán hệ thống (02)
 • Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (01)
 • Khách hàng (03)
 • Kiểm ngân (07)
 • Kiểm tra và Giám sát (02)
 • Kiến trúc hệ thống (0)
 • Kinh doanh vốn và TT (0)
 • Kinh doanh thẻ (05)
 • Kỹ thuật thẻ (0)
 • Lái xe (05)
 • Lao động tiền lương (05)
 • Lễ tân (05)
 • Lễ tân, tổng đài (0)
 • Lưu trữ (01)
 • Nghiên cứu phát triển hạ tầng (0)
 • Nghiên cứu tổng hợp (01)
 • Nghiên cứu và phân tích kinh tế vĩ mô (01)
 • Nghiên cứu và Phân tích thị trường (02)
 • Phần mềm (01)
 • Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (0)
 • Pháp chế (04)
 • Phát hành thẻ (0)
 • Pháp lý đối ngoại (02)
 • Phát triển Ngân hàng bán lẻ (03)
 • Phát triển phần mềm (03)
 • Phát triển sản phẩm TTTM (0)
 • Phòng Giao dịch (02)
 • Quản lý chi nhánh (0)
 • Quản lý công trình (0)
 • Quản lý dự án (0)
 • Quản lý đào tạo (01)
 • Quản lý khoa học (01)
 • Quản lý rủi ro (10)
 • Quản lý rủi ro tín dụng (02)
 • Quản lý rủi ro TT&TN (0)
 • Quản lý tài sản nội ngành (0)
 • Quản lý tài chính (01)
 • Quản lý thông tin ALCO (0)
 • Quản lý thuế (0)
 • Quản lý tín dụng (0)
 • Quản lý và Dịch vụ kho quỹ (0)
 • Quản lý thông tin khách hàng (03)
 • Quản lý tác nghiệp chuyển tiền quốc tế (01)
 • Quản lý tác nghiệp chuyển tiền trong nước (01)
 • Quản trị (0)
 • Quản trị hệ thống điện (0)
 • Quản trị tín dụng (10)
 • Tác nghiệp và TTTM (0)
 • Tài chính (0)
 • Tài chính kế toán (08)
 • Tài chính kinh doanh (01)
 • Tài trợ thương mại (05)
 • Tạp vụ (0)
 • Thanh toán (0)
 • Thanh toán quốc tế (0)
 • Thanh toán thẻ (0)
 • Thanh toán viên (0)
 • Thẩm định dự án (01)
 • Thẻ (01)
 • Thủ kho (0)
 • Thủ kho tiền (0)
 • Thư ký (0)
 • Thư ký Hội đồng Quản trị (01)
 • Thủ quỹ (0)
 • Thương hiệu và QHCC (01)
 • Thuế (01)
 • Tổ chức đào tạo (0)
 • Tổ chức hành chính (02)
 • Tổ chức nhân sự (10)
 • Tổ chức nhân sự (Trường Đào tạo BIDV) (01)
 • Tổng hợp hành chính (0)
 • Trung tâm nghiên cứu (0)
 • Tư vấn và hợp tác quốc tế (0)
 • Tự doanh ngoại hối (03)
 • Vận hành theo dõi (0)
 • Văn phòng (01)
 • Văn phòng Công đoàn (0)
 • Văn phòng Đảng ủy (0)
 • Văn thư (04)
 • Xây dựng cơ bản (01)
 • Xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng (01)
 • Quản lý xây dựng cơ bản (02)
 • Tự doanh trái phiếu (02)
 • Giao dịch ngoại tệ phục vụ khách hàng (01)
 • Quản lý thanh khoản và giao dịch thị trường tiền tệ liên ngân hàng (01)
 • Thị trường vốn nợ (0)
 • Dự án Hệ thống khởi tạo khoản vay đối với khách hàng bán lẻ (0)
 • Marketing bán lẻ (02)
 • Quan hệ khách hàng - Nhóm Hàn Quốc (02)
 • Tư vấn Pháp lý và Đầu tư (02)
 • Kiểm toán nội bộ (01)
 • Quan hệ khách hàng (01)
 • Truyền thông (01)
 • Phát triển kinh doanh (03)
 • Quản lý sản phẩm (02)
 • Kiến trúc sư (0)
 • Phát triển sản phẩm (01)
 • Theo dõi tài sản (01)
 • Marketing (01)
 • Đo lường hiệu quả khối vốn (01)
 • Quản trị chi phí (01)
 • Truyền thông quốc tế (01)
 • Bản tin hình BIDV (01)
 • Quản trị website tiếng Anh (01)
 • Pháp lý (01)
 • Kiến trúc sư (0)
 • Theo dõi tài sản (0)
 • Nhóm vĩ mô (01)
 • Nhóm địa phương (01)
 • Nghiên cứu viên Chuyên ngành nông nghiệp (01)
 • Nhóm quốc tế (01)
 • Quản trị ứng dụng (01)
 • iSeries (01)
 • Hệ thống (01)
 • Quản trị mạng truyền thông (01)
 • Vận hành trung tâm xử lý (01)
 • Phân tích sự kiện bảo mật (01)
 • Bảo mật ứng dụng - Thẻ (01)
 • Tác nghiệp tài trợ thương mại (làm việc tại Hà Nội) (02)
 • Tác nghiệp tài trợ thương mại tại (làm việc tại Tp HCM) (01)
 • Chuyển tiền quốc tế (02)
 • Triển khai các chiến dịch gọi ra (02)
 • Pháp lý xử lý nợ (01)
 • Tư vấn dịch vụ tài chính (01)
 • Vận hành phần mềm (0)
 • Cộng tác viên bán lẻ (01)
 • Cộng tác viên hành chính văn phòng (0)
 • Kinh doanh (0)
 • Kế hoạch và Phát triển kinh doanh (0)
 • Phê duyệt tín dụng và Quản lý rủi ro (0)
 • Quản lý nội bộ (0)
 • Giao dịch thị trường tiền tệ (02)
 • Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.