JavaScript is off. Please enable to view full site.

Câu hỏi thường gặp

11. Tôi có thể nộp hồ sơ Online?
 • Bạn có thể nộp hồ sơ Online trong mục Cơ hội nghề nghiệp – Vị trí tuyển dụng – Nộp đơn
12. Tôi có thể đăng ký dự tuyển nhiều vị trí tuyển dụng của ngân hàng?
 • Bạn có thể đăng ký dự tuyển tối đa 01 vị trí tuyển dụng của ngân hàng trong một Đợt tuyển dụng.


13. Tôi có được nhận email thông báo của BIDV?
 • Bạn sẽ nhận được email thông báo của BIDV theo hệ thống email gửi tự động.
14. Tôi có được nhận các thông tin tuyển dụng mới của BIDV?
 • Bạn sẽ nhận được các thông tin tuyển dụng mới nhất của BIDV theo hệ thống email gửi tự động.
15. Tôi sẽ phải dự thi bao nhiêu vòng trong cuộc thi tuyển dụng của BIDV?
 • Trung bình, bạn sẽ phải dự thi 3 vòng trong cuộc thi tuyển dụng của BIDV: Vòng 1 (sơ loại hồ sơ), Vòng 2 (thi nghiệp vụ) và Vòng 3 (phỏng vấn).
16. Khoảng thời gian giữa các vòng thi?
 • Trung bình khoảng cách giữa các vòng thi là 2-3 tuần
17. Làm sao tôi biết tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân của tôi tạo thành công?
 • Phần mềm tuyển dụng BIDV sẽ có cảnh báo hoặc email tự động gửi đến bạn khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân thành công
18. Tại sao sau khi đăng ký tài khoản, tôi không nhận được email thông báo?
 • Bạn kiểm tra Junk mail hoặc Spam trong hộp thư cá nhân của bạn
19. Nếu tôi đã tạo hồ sơ trên website tuyển dụng năm 2013,tôi có phải tạo lại hồ sơ trong đợt tuyển dụng 2014?
 • Bạn có thể tạo hồ sơ theo hai cách sau: (1) Tạo mới hồ sơ hoặc (2) Chỉnh sửa hồ sơ theo các Cảnh báo và các trường thông tin cập nhật trên form.

  Lưu ý: Trong Tạo hồ sơ chi tiết/ Đào tạo chuyên môn, ứng viên nhập 01 Bằng cấp chuyên môn phù hợp nhất với yêu cầu tuyển dụng.
20. Tôi sẽ tham dự thi tuyển vòng 2 (thi nghiệp vụ và tiếng Anh) tại đâu?
 • Bạn sẽ tham dự thi tuyển vòng 2 tại vùng miền theo chi nhánh bạn đăng ký ứng tuyển

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam