Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Bán bảo hiểm nhân thọBán bảo hiểm nhân thọChuyên viên28/05/2016 - 10/06/2016
Chi nhánh: Chi nhánh BIDV
Chuyên viên-Bán bảo hiểm nhân thọBán bảo hiểm nhân thọChuyên viên24/04/2016 - 01/05/2016
Chi nhánh: Chi nhánh BIDV
Chuyên viên-Bán bảo hiểm nhân thọBán bảo hiểm nhân thọChuyên viên07/04/2016 - 15/04/2016
Chi nhánh: Chi nhánh BIDV
Chuyên viên-Bán bảo hiểm nhân thọBán bảo hiểm nhân thọChuyên viên08/03/2016 - 25/03/2016
Chi nhánh: Chi nhánh BIDV
Chuyên viên-Bán bảo hiểm nhân thọBán bảo hiểm nhân thọChuyên viên05/07/2015 - 31/07/2015
Chi nhánh: Chi nhánh BIDV
Chuyên viên-Bán bảo hiểm nhân thọBán bảo hiểm nhân thọChuyên viên25/05/2015 - 30/06/2015
Chi nhánh: Chi nhánh BIDV
Chuyên viên-Bán bảo hiểm nhân thọBán bảo hiểm nhân thọChuyên viên08/08/2014 - 15/08/2014
Chi nhánh: Chi nhánh BIDV

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG XEM NHIỀU

Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.