Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Dữ liệu và hệ thống CNTT triển khai Dự án Quản lý rủi ro hoạt động theo BaselDữ liệu và hệ thống CNTT triển khai Dự án Quản lý rủi ro hoạt động theo BaselChuyên viên10/05/2016 - 27/05/2016
Chi nhánh: Ban Quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG XEM NHIỀU

Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.