Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên-Lái xeLái xeNhân viên22/11/2017 - 24/11/2017
Chi nhánh: HÀ THÀNH
Nhân viên-Lái xeLái xeNhân viên18/04/2016 - 19/04/2016
Chi nhánh: LÀO CAI
Nhân viên-Lái xeLái xeNhân viên22/06/2015 - 30/06/2015
Chi nhánh: PHỦ QUỲ
Nhân viên-Lái xeLái xeNhân viên29/05/2015 - 04/06/2015
Chi nhánh: HƯNG YÊN
Nhân viên-Lái xeLái xeNhân viên06/05/2014 - 07/05/2014
Chi nhánh: TÂY HÀ NỘI

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG XEM NHIỀU

Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.