Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Tài trợ thương mạiTài trợ thương mạiChuyên viên30/05/2016 - 03/06/2016
Chi nhánh: Hưng Yên
Chuyên viên-Tài trợ thương mạiTài trợ thương mạiChuyên viên23/03/2016 - 27/03/2016
Chi nhánh: Sài Gòn
Chuyên viên-Tài trợ thương mạiTài trợ thương mạiChuyên viên01/07/2015 - 05/07/2015
Chi nhánh: Hồng Hà
Chuyên viên-Tài trợ thương mạiTài trợ thương mạiChuyên viên25/02/2015 - 01/03/2015
Chi nhánh: Trung tâm tác nghiệp tài trợ thương mại
Chuyên viên-Tài trợ thương mạiTài trợ thương mạiChuyên viên10/05/2014 - 16/05/2014
Chi nhánh: Ba Tháng Hai

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG XEM NHIỀU

Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.