Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Thư ký Hội đồng Quản trịThư ký Hội đồng Quản trịChuyên viên05/11/2015 - 09/11/2015
Chi nhánh: Ban Thư ký Hội đồng Quản trị

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG XEM NHIỀU

Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.