Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Triển khai Dự án Quản lý rủi ro hoạt động theo BaselTriển khai Dự án Quản lý rủi ro hoạt động theo BaselChuyên viên10/05/2016 - 27/05/2016
Chi nhánh: Ban Quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG XEM NHIỀU

Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.