Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Triển khai khung ICAAP và các dự án Basel II có liên quan đến quản lý vốnTriển khai khung ICAAP và các dự án Basel II có liên quan đến quản lý vốnChuyên viên10/05/2016 - 27/05/2016
Chi nhánh: Ban Thông tin quản lý và Hỗ trợ ALCO

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG XEM NHIỀU

Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.