JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kính gửi các bạn ứng viên,

BIDV đã gửi thông báo đến một số tứng viên có hồ sơ đính kèm bị lỗi không mở được hoặc thiếu thông tin quan trọng ảnh hưởng tới kết quả sơ loại hồ sơ. 

Để đảm bảo việc sơ loại hồ sơ của BIDV được thực hiện trên cơ sở đầy đủ thông tin, BIDV đề nghị các bạn bổ sung văn bản theo hướng dẫn tại email. 

Các bạn ứng viên lưu ý thường xuyên cập nhật email đã đăng ký ứng tuyển của BIDV để nhận được các thông báo từ ngân hàng. 

Trân trọng!© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam