JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kính gửi các bạn ứng viên, 

Trong quá trình nộp hồ sơ từ 15/04 đến nay BIDV nhận được phản hồi của nhiều ứng viên về các lỗi phát sinh trong quá trình nộp hồ sơ ứng tuyển tuy nhiên các lỗi này không phát sinh đối với 100% ứng viên nên việc tìm kiếm, phát hiện và khắc phục gặp nhiều khó khăn.

BIDV rất mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này. 

Đến thời điểm hiện tại 24/04/2019, toàn bộ các lỗi do các ứng viên thông báo đã được khắc phục, BIDV trân trọng thông báo tới các bạn như sau: 

1) Đối với các bạn đã nộp hồ sơ thành công: kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai báo, đảm bảo về tính chính xác trong hồ sơ ứng tuyển. Trường hợp thông tin hiển thị chưa đúng với các nội dung đã khai báo, đề nghị ứng viên rút lại hồ sơ ứng tuyển để cập nhật và nộp lại hồ sơ ứng tuyển. 

2) Đối với các bạn chưa nộp hồ sơ thành công: tiếp tục thực hiện khởi tạo hồ sơ và ứng tuyển vào các vị trí công việc của BIDV. Lưu ý ứng viên chỉ nộp thành công khi có email xác nhận của hệ thống.

LƯU Ý: Trách nhiệm của ứng viên là kiểm tra, đảm bảo tính chính xác của thông tin khai báo trước khi nộp hồ sơ. BIDV không chịu trách nhiệm về việc sai lệch thông tin trong quá trình khai báo. 

Trong trường hợp tiếp tục gặp các lỗi phát sinh, đề nghị các ứng viên CHỤP ẢNH MÀN HÌNH LỖIGỬI MAIL về địa chỉ: hotrotuyendung@bidv.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các bạn tới các vị trí công việc của BIDV.

Trân trọng thông báo! 

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam