JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngân hàng BIDV thông báo đến các Anh/Chị danh sách thí sinh dự thi vòng 2 tuyển dụng cán bộ tập trung đã có thông tin về Số báo danh, khu vực thi và phòng thi
Chi tiết tại đây
Lưu ý:
- Anh/Chị tìm theo các thông tin: Số CMT, email, ngày sinh... để tìm chính xác tên của mình;
- Danh sách này đã bao gồm thông tin của các thí sinh ứng tuyển vào các Đơn vị: Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ; Ban Kiểm toán nội bộ; Trung tâm Thẻ
Trân trọng

© 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam