JavaScript is off. Please enable to view full site.

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo điểu chỉnh lịch phỏng vấn tuyển dụng một số đơn Chi nhánh:
1. Sở giao dịch 1: ngày 18/12/2017 (thứ 2).
2. Hưng Yên      : sáng ngày 15/12/2017 (thứ 6).
3. Tuyên Quang      : chiều ngày 15/12/2017 (thứ 6).
Trân trọng cảm ơn!

© 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam