Điều chỉnh lịch phỏng vấn tuyển dụng một số Chi nhánh
 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo điểu chỉnh lịch phỏng vấn tuyển dụng một số đơn Chi nhánh:
1. Sở giao dịch 1: ngày 18/12/2017 (thứ 2).
2. Hưng Yên      : sáng ngày 15/12/2017 (thứ 6).
3. Tuyên Quang      : chiều ngày 15/12/2017 (thứ 6).
Trân trọng cảm ơn!


Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.