File hướng dẫn đăng ký, tạo hồ sơ và nộp đơn online

Anh/ Chị ứng viên vui lòng đọc kỹ và làm theo các bước hướng dẫn trong
File hướng dẫn đăng ký, tạo hồ sơ và nộp đơn online theo File đính kèm

Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.