JavaScript is off. Please enable to view full site.

 BIDV trân trọng thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng tập trung năm 2018 từ ngày 11/05/2018 đến hết ngày 27/05/2018.

Thông tin chi tiết các vị trí tuyển dụng tại http://tuyendung.bidv.com.vn/Views/NewsWork/co-hoi-nghe-nghiep.aspx 

Trân trọng

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam