Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng tập trung năm 2018!
 BIDV trân trọng thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng tập trung năm 2018 từ ngày 11/05/2018 đến hết ngày 27/05/2018.

Thông tin chi tiết các vị trí tuyển dụng tại http://tuyendung.bidv.com.vn/Views/NewsWork/co-hoi-nghe-nghiep.aspx 

Trân trọng

Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.