JavaScript is off. Please enable to view full site.

ĐỀ NGHỊ ỨNG VIÊN SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT FIREFOX 20.0 TRỞ LÊN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Để truy cập và tìm kiếm các thông tin tuyển dụng của BIDV, ứng viên thực hiện đăng ký tài khoản truy cập tại địa chỉ website:

http://tuyendung.bidv.com.vn

Bước 1: Trên trang chủ của Website Tuyển dụng, chọn vào mục Gia nhập cùng chúng tôi để chuyển đến giao diện đăng ký tài khoản truy cập của ứng viên

Bước 2: Ứng viên nhập thông tin trên form Thông tin đăng ký tài khoản,

Bước 3: Click Đăng ký để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản ứng viên.

Ghi chú:

-          Những thông tin có dấu sao đỏ (*) trên giao diện đăng ký tài khoản ứng viên là thông tin bắt buộc phải nhập đầy đủ và đúng định dạng dữ liệu. (Trường thông tin Tỉnh thành nhập đúng theo thông tin ghi trong CMTND)

-          Sau khi cập nhật dữ liệu đầy đủ và hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký tài khoản thành công.

-          Trong trường hợp đăng ký tài khoản không thành công, ứng viên có thể sử dụng một địa chỉ email khác để đăng ký và giữ nguyên những thông tin đã sử dụng để đăng ký ban đầu.

HƯỚNG DẪN TẠO HỒ SƠ – HỒ SƠ CHI TIẾT

Ứng viên tạo hồ sơ cá nhân theo những bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Trên trang chủ của Website Tuyển dụng, ứng viên Đăng nhập theo email và mật khẩu cá nhân

Bước 2: Sau khi đăng nhập màn hình sẽ hiển thị như bên dưới, ứng viên lựa chọn mục Tạo hồ sơ

Bước 3: Ứng viên nhập thông tin theo đúng các trường thông tin hiển thị trên màn hình

 

Lưu ý:

-           Những trường thông tin (*) là những trường thông tin bắt buộc phải nhập. Ứng viên có thể đăng hình file ảnh theo các định dạng .jpg, gf, png. Ứng viên cung cấp số điện thoại di động của bản thân. Ứng viên cung cấp thông tin địa chỉ hiện tại / chỗ ở hiện tại trong trường thông tin “Địa chỉ”

-          Trường hợp ứng viên không đăng được hình (file ảnh), kiểm tra firefox có tắt chức năng Flash. Ứng viên click Flash ở phía góc trái màn hình, sau đó chọn chức năng Activate (kích hoạt).

 

Bước 4: Click Tiếp tục để hệ thống cập nhật thông tin tại bước 1 của quá trình tạo hồ sơ ứng viên và chuyển sang bước 2 cho phép cập nhật các thông tin về trình độ và kinh nghiệm làm việc của ứng viên

Trường hợp không muốn tiếp tục cập nhật dữ liệu tại bước 2.Hồ sơ chi tiết, ứng viên click chọn chức năng Lưu, hệ thống lưu lại thông tin đã được cập nhật.

Tạo hồ sơ chi tiết

Bước 5: Ứng viên nhập thông tin theo các trường thông tin

Bước 6: Click Lưu và tiếp tục để hệ thống ghi lại thông tin và kết thúc quá trình cập nhật hồ sơ của ứng viên.

 Ghi chú:

-          Những thông tin trên các trang nhập liệu có hiển thị dấu sao đỏ (*) là thông tin bắt buộc phải nhập đầy đủ và đúng định dạng quy định.

-          Những thông tin không có dấu hiệu bắt buộc, ứng viên có thể bỏ qua, không nhập dữ liệu. Tuy nhiên, khuyến cáo của BIDV dành cho các ứng viên là nên cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình xét loại hồ sơ của ứng viên.

-          Nếu ứng viên đã từng làm việc cho nhiều ngân hàng khác nhau, mỗi lần chọn Thêm mới quá trình làm việc ứng viên cần đánh dấu lựa chọn Làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Nếu không đánh dấu lựa chọn này khi khai báo quá trình làm việc trong ngân hàng, hệ thống sẽ không tự động cộng dồn số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng cho ứng viên.

-          Trong trường hợp muốn khai báo thêm các quá trình đào tạo, thêm khả năng về ngoại ngữ hoặc tin học, ứng viên click chọn vào các lựa chọn Thêm quá trình đào tạo, Thêm ngoại ngữ, Thêm khả năng tin học,… để cập nhật thêm thông tin.

Ứng viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin khai báo trong Hồ sơ online. Trường    hợp thông tin hồ sơ không chính xác, ứng viên có thể bị Loại trong những vòng thi tiếp theo.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ONLINE

Ứng viên nộp hồ sơ Online cho vị trí tuyển dụng của BIDV theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã được kích hoạt thành công

Bước 2: Ứng viên chọn vào chức năng Cơ hội nghề nghiệp

Bước 3: Ứng viên chọn Công việc phù hợp

Bước 4: Ứng viên chọn Ứng tuyển

Bước 5: Ứng viên điền thông tin và chọn Cập nhật

Bước 6: Màn hình hiển thị hộp thoại, ứng viên chọn OK
Ứng viên sẽ nhận được Email thông báo "Thư thông báo về việc nhận được hồ sơ dự tuyển" nếu ứng tuyển hồ sơ thành công.

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam