JavaScript is off. Please enable to view full site.

Có nhiều cách khác nhau để đảm bảo dung lượng File đính kèm tối đa 3Mb, Anh/Chị tham khảo một trong những cách sau đây:

Bước 1: Scan toàn bộ văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ cá nhân......và save file có đuôi pdf

Bước 2: Copy các file có đuôi pdf vào file Word

Bước 3: Upload file Word

Lưu ý: Bộ phận hỗ trợ tuyển dụng BIDV đã nhận được một số trường hợp ứng viên không thể Upload File hoặc không lưu thông tin khai báo trang 1, trang 2, ứng viên vui lòng thực hiện theo 1 trong 2 hướng dẫn sau:

1. Đăng nhập theo 1 máy tính khác

2. Đăng nhập lại trong 1 khoảng thời gian sau đó

Trân trọng,


© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam