JavaScript is off. Please enable to view full site.


Có nhiều cách khác nhau để đảm bảo dung lượng File đính kèm tối đa 3Mb, Anh/Chị tham khảo một trong những cách sau đây:

Bước 1: Scan toàn bộ văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ cá nhân......và save file có đuôi pdf

Bước 2: Copy các file có đuôi pdf vào file Word

Bước 3: Upload file Word

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam