JavaScript is off. Please enable to view full site.

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)trân trọng thông báo kết quả rà soát hồ sơ ứng tuyển Trung tâm Xử lý nợ, chi tiết tại đây.

Căn cứ kết quả rà soát hồ sơ, xét nhu cầu tuyển dụng và thực tế công việc, BIDV thông báo như sau:
- Các ứng viên đủ điều kiện và các ứng viên chỉ thiếu tiêu chuẩn ngoại ngữ sẽ được tham gia vòng phỏng vấn;
- Các ứng viên thiếu các tiêu chuẩn điều kiện khác (quá tuổi, không đúng chuyên ngành luật) hoặc đồng thời thiếu 02 tiêu chuẩn trở lên sẽ không đủ điều kiện để tham gia vòng phỏng vấn.

* Đối với các ứng viên được tham gia phỏng vấn: đề nghị các ứng viên chuẩn bị hồ sơ bao gồm: sơ yếu lý lịch, bằng đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bản chứng chỉ khác liên quan (thẻ luật sư,..) và các hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (hợp đồng lao động, hoặc sổ bảo hiểm xã hội) và mang theo khi đi phỏng vấn. Lịch phỏng vấn cụ thể BIDV sẽ có tại thông báo sau (Đối với các hồ sơ: sơ yếu lý lịch, bằng cấp đề nghị có công chứng).

Trân trọng thông báo

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam