JavaScript is off. Please enable to view full site.

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo kết quả sơ loại hồ sơ tuyển dụng tập trung đợt 2 năm 2018 như sau: 

1) Kết quả sơ loại hồ sơ xem
tại đây,

2) Danh sách các ứng viên được đặc cách vào vòng phỏng vấn xem
tại đây  

Trân trọng thông báo!

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam