JavaScript is off. Please enable to view full site.

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng tập trung đợt 2 năm 2019 như sau: 

1) Kết quả sơ loại hồ sơ tại đây;

2) Trong thời gian tuyển dụng, các ứng viên thường xuyên cập nhật email và website tuyển dụng BIDV để được thông báo, hướng dẫn cụ thể từ BIDV.

* Lưu ý: Số thứ tự trong danh sách kết quả sơ loại KHÔNG PHẢI LÀ SỐ BÁO DANH CỦA ỨNG VIÊN. Ứng viên cập nhật thông báo của BIDV để biết thông tin về số báo danh và địa điểm thi.


Trân trọng thông báo.

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam