Kết quả vòng thi viết - Tuyển dụng cán bộ ban Kinh doanh vốn và tiền tệ năm 2018
Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.