Khuyến cáo ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng 2018

Kính gửi: Ứng viên dự tuyển Tuyển dụng Tập Trung 2018

Theo quy định về yêu cầu đối với hồ sơ dự tuyển, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào 01 vị trí và tại 01 đơn vị. Trường hợp đăng ký dự thi từ 02 vị trí/02 đơn vị trở lên, hệ thống sẽ cảnh báo để BIDV xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, thí sinh phải tuân thủ quyết định của BIDV và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký hồ sơ dự tuyển của mình.


Trân trọng, 


Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.