JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kính gửi: Ứng viên dự tuyển Tuyển dụng Tập Trung 2018

Theo quy định về yêu cầu đối với hồ sơ dự tuyển, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào 01 vị trí và tại 01 đơn vị. Trường hợp đăng ký dự thi từ 02 vị trí/02 đơn vị trở lên, hệ thống sẽ cảnh báo để BIDV xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, thí sinh phải tuân thủ quyết định của BIDV và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký hồ sơ dự tuyển của mình.


Trân trọng, 

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam