JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kính gửi: Các Anh/Chị ứng viên


Các Anh/Chị ứng viên vui lòng xem thông tin về SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI TẠI CÁC KHU VỰC theo File Số Báo Danh và Phòng thi tuyển dụng 2018


Trân trọng thông báo,


© 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam