Thông báo danh sách, số báo danh, thời gian, địa điểm thi viết ứng tuyển Ban Quản lý rủi ro tín dụng
 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo:

Trên cơ sở danh sách hồ sơ các ứng viên nộp ứng tuyển tại trang tuyendung.bidv.com.vn; BIDV đã thực hiện rà soát, đối chiếu các hồ sơ của ứng viên với tiêu chuẩn tuyển dụng vị trí Ban QLRRTD do BIDV đề ra. BIDV xin thông báo kết quả như sau:

1. Kết quả rà soát hồ sơ tuyển dung, chi tiết tại đây;

2. Danh sách ứng viên đủ điều kiện thi viết và số báo danh; chi tiết tại đây;

3. Thời gian, địa điểm thi viết và nội quy phòng thi; chi tiết tại đây;

BIDV trân trọng thông báo vào đề nghị các ứng viên đủ điều kiện thi viết tham gia vòng thi viết đúng thời gian theo thông báo, Khi đi thi, ứng viên mang theo Chứng minh nhân dân.

Trân trọng

Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.