JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng vị trí chuyên viên Ban Quản lý rủi ro tín dụng.

Kết quả chi tiết:

STT Tên Giới tính Năm sinh Điểm trung bình phỏng vấn Đề xuất
1 Vương Thị Minh Huệ Nữ '06/06/1993 85 Đạt
2 Bùi Thị Hà Nữ '12/01/1993 84 Đạt
3 Hoàng Đức Minh Nam '15/04/1994 83 Đạt
4 Nguyễn Hoàng Yến Nữ '13/02/1993 65 Không Đạt
5 Trần Phương Dung Nữ '03/09/1993 64.5 Không Đạt
6 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ '24/10/1989 64 Không Đạt
7 Nguyễn Thanh Lam Nữ '22/12/1990 63.5 Không Đạt
8 Vũ Đức Bình Nam '30/01/1989 63.5 Không Đạt
9 Nguyễn Anh Tú Nam '06/06/1991 63 Không Đạt
10 Lê Mai Phương Nữ '31/07/1997 63 Không Đạt
11 Đặng Thị Lữ Nga Nữ '23/05/1990 62.5 Không Đạt
12 Nguyễn Lê Minh Phương Nữ '27/08/1988 62 Không Đạt
13 Hà Thị Ngọc My Nữ '14/01/1994 61.5 Không Đạt
14 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ '16/06/1991 61.5 Không Đạt
15 Nguyễn Thị Hậu Nữ '08/04/1991 60.5 Không Đạt
16 Trịnh Xuân Quyết Nam '19/09/1991 60.5 Không Đạt
17 Trần Minh Phượng Nữ '01/10/1992 60.5 Không Đạt
18 Trần Thị Sen Nữ '09/03/1992 60 Không Đạt
19 Vũ Đình Toàn Nam '26/07/1993 60 Không Đạt
20 Nguyễn Thanh Long Nam 10-12-1991 60 Không Đạt
21 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ '10/11/1994 VẮNG Không Đạt
22 Lưu Thị Minh Huyền Nữ '07/01/1990 VẮNG Không Đạt


Trân trọng

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam