JavaScript is off. Please enable to view full site.

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng Trung tâm Xử lý nợ đợt 1/2019; kết quả chi tiết tại đây.

Đối với các ứng viên được đề xuất Đạt, BIDV sẽ thông báo trực tiếp qua điện thoại để liên hệ và ký HĐLĐ.

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam