JavaScript is off. Please enable to view full site.

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam trân trong thông báo kết quả rà soát hồ sơ ứng tuyển Ban QLRR hoạt động và thị trường, chi tiết tại đây.

Lịch kiểm tra vòng thi viết và nội quy thi, chi tiết tại đây.

Trân trọng thông báo.

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam