JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo danh sách ứng viên vào vòng thi viết đợt tuyển dụng vị trí chuyên viên (CV) năm 2020 của Ban Quản lý rủi ro hoạt động và thị trường BIDV

 

1. Danh sách ứng viên đạt hồ sơ vào vòng thi viết: chi tiết tại đây.

         

2. Thời gian và địa điểm thi viết:

- Thời gian: Từ 7h00 Thứ bảy, ngày 11/07/2020 (Thí sinh có mặt từ 7h00, thời gian thi viết bắt đầu từ 8h00).

- Địa điểm: Phòng thi tầng 2 Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV,  số 773 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

          3. Nội quy phòng thi:
chi tiết tại đây

 

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam