JavaScript is off. Please enable to view full site.

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) trân trong thông báo kết quả sơ loại vòng hồ sơ đối với các ứng viên ứng tuyển vị trí Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro tín dụng tại đây.


BIDV trân trọng thông báo lịch phỏng vấn đối với các ứng viên đủ điều kiện như sau:

1. Nộp hồ sơ kiểm tra thông tin: 
          a. Thời gian: Thứ 5 ngày 12/12/2019: các ứng viên nộp hồ sơ giấy tại Ban Quản lý rủi ro tín dụng, địa điểm: Tầng 20 tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian nộp hồ sơ: từ 8h30 - 17h trong ngày. SĐT liên hệ: Mrs Bùi Thị Minh Huệ: 0987712912.
          b. Danh mục hồ sơ: Sơ yếu lý lịch, bằng đại học, bằng Thạc sỹ (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm 03 năm công tác bao gồm một trong các văn bản sau: Hợp đồng lao động, Sổ bảo hiểm. Toàn bộ giấy tờ chỉ cần sử dụng bản phô tô.  

2. Thời gian phỏng vấn: 
         - Ngày 13/12/2019, thứ 6.
         - Địa điểm: Phòng họp tầng 20, tháp BIDV số 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
         - Thời gian phỏng vấn: từ 8h30 đến 17h30 cùng ngày. Thời gian cụ thể đối với từng ứng viên sẽ thông báo đến từng ứng viên khi nộp hồ sơ kiểm tra thông tin.

           Trân trọng thông báo!

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam