JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo kết quả thi viết vòng 2 - tuyển dụng tập trung năm 2019 tại đây

Danh sách các thí sinh được miễn thi viết, vào thẳng vòng phỏng vấn
tại đây.

BIDV sẽ thông báo lịch phỏng vấn cụ thể tới từng thí sinh đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn.


Trân trọng thông báo!

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam