JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam thông báo kết quả thi vòng 2 tuyển dụng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

1. Danh sách và kết quả thi vòng 2 tại đây; Điểm thi viết của các ứng viên được niêm yết tại Trụ sở đơn vị ứng tuyển. 

2. Danh sách các trường hợp được miễn thi vòng 2 tại đây;

3. Lịch phỏng vấn dự kiến từ 01/03/2021 đến hết 07/03/2021 (có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid).

Trân trọng thông báo!

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam