JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kính gửi: Các ứng viên tham gia kỳ thi tuyển dụng cán bộ địa bàn TP.HCM năm 2021

BIDV trân trọng thông báo về SỐ BÁO DANH, THỜI GIAN THI, ĐỊA ĐIỂM THI VÀ NỘI QUY THI như sau:

1. Danh sách số báo danh: File tải tại đây.

2. Nội Quy thi: File tải tại đây.

3. Thời gian thi: 7h25-11h30 Sáng Chủ nhật ngày 31/01/20201

4. Địa điểm thi:
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo!

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam