JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kính gửi:  Các Anh/Chị ứng viên
Bộ phận tuyển dụng BIDV kính gửi các Anh/Chị ứng viên lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đã quan tâm đến công việc tại ngân hàng. Chúng tôi đã nhận được Hồ sơ dự tuyển online của các Anh/Chị qua trang web tuyendung.bidv.com.vn.
 
Trong thời gian từ ngày 2/12/2019 đến ngày 09/12/2019 chúng tôi sẽ tiến hành công việc của vòng 1 -  Sơ loại hồ sơ ứng viên. Thời gian thi viết vòng 2 dự kiến trong ngày 15/12/2019.
 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên trong việc di chuyển khi tham dự thi viết vòng 2, Bộ phận tuyển dụng BIDV kính gửi ứng viên đường link khảo sát về Địa điểm thi mong muốn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZqAgGEyyvFR8ADZu0hgrdokFC_yXA1-HNuEBfe4weaoc8gw/viewform

Thời gian khảo sát: Từ ngày 28/11/2019 đến ngày 4/12/2019
 
Kính mong các Anh/Chị ứng viên lưu ý một số điểm quan trọng sau:
 
1. Thư thông báo này chỉ mang tính chất khảo sát Địa điểm thi mong muốn của ứng viên, KHÔNG phải thư thông báo về việc Sơ tuyển hồ sơ ứng viên. Kết quả sơ tuyển hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật trong thời gian tới (dự kiến vào khoảng ngày 10/12/2019) và đăng tải trên trang tuyendung.bidv.com.vn.
 
2. Đường link khảo sát có 02 nguyện vọng về địa điểm thi dành cho ứng viên. Ứng viên lựa chọn địa điểm thi CHÍNH theo nguyện vọng 1. Nguyện vọng 2 chỉ được xem xét sau nguyện vọng 1.

3. Ứng viên tham gia khảo sát điền đầy đủ thông tin và chính xác theo Họ tên, Mail, số CMTND đã đăng ký trong Bộ hồ sơ ứng tuyển online tại trang web tuyendung.bidv.com.vn. Mỗi ứng viên chỉ tham gia 01 lần khảo sát.
 
4. Trường hợp: (i) ứng viên KHÔNG lựa chọn; (ii) KHÔNG tham gia khảo sát theo đường link BIDV đã gửi và thông báo; (iii) KHAI thông tin khảo sát không chính xác theo thông tin khai báo trong bộ hồ sơ Online thì BIDV sẽ ghi nhận ứng viên CHẤP THUẬN theo sự sắp xếp địa điểm thi của ngân hàng.
 
5. Trường hợp BIDV KHÔNG thể đáp ứng theo nguyện vọng 1 của ứng viên, BIDV sẽ xem xét đến nguyện vọng 2 của ứng viên.
 
6. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ ứng viên thông qua các số Hotline đã đăng tải trên trang tuyendung.bidv.com.vn và Email: hotrotuyendung@bidv.com.vn trong thời gian diễn ra khảo sát.
 
Kính mong các Anh/Chị ứng viên tiếp tục cập nhật thông tin tại trang tuyendung.bidv.com.vn.
 
Trân trọng,
 
Bộ phận Hỗ trợ tuyển dụng BIDV

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam