JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kính gửi: Các bạn ứng viên tham dự thi tuyển vị trí tại Trung tâm thanh toán

BIDV trân trọng thông báo Thời gian, Địa điểm thi và Ds ứng viên tại vị trí thi của Trung tâm thanh toán:

1. Thời gian và Địa điểm thi

Thời gian thi: sáng Thứ Tư ngày 16/1/2019, cụ thể:

- 8h30: Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến nội quy, thể lệ thi, phát giấy và bút

- 8h55: Phát đề thi

- 9h00: Bắt đầu giờ thi

- 10h30: Kết thúc giờ thi..

Địa điểm thi: Phòng học tầng 2 Trường ĐTCB BIDV, số 773 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Danh sách ứng viên và Số báo danh (
File đính kèm)

3. Nội qui Phòng thi (
File đính kèm)

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam