JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng tập trung Đợt 1/năm 2019 cụ thể như sau:
 
1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng:
TT
Vị trí
Chỉ tiêu
Link
1
Chuyên viên Quản lý khách hàng
687
2
Chuyên viên Quản lý rủi ro
5
3
Chuyên viên Quản trị tín dụng
5
4
Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp
3
5
Chuyên viên Kế toán
2
6
Chuyên viên Giao dịch viên
127
7
Chuyên viên Tổ chức nhân sự
3
8
Nhân viên Quản lý khách hàng
55
9
Nhân viên Giao dịch viên
39
10
Nhân viên Công nghệ thông tin
14
Tổng
940
 
2. Cách thức nhận hồ sơ: BIDV chỉ tiếp nhận trực tuyến qua website http://tuyendung.bidv.com.vn   
 
3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019
 

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC ỨNG VIÊN

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, BIDV phát hiện một số sai sót của các bạn ứng viên ảnh hưởng bất lợi đến kết quả tuyển dụng của các bạn. Để hạn chế các sai sót này, BIDV đề nghị các ứng viên NGHIÊN CỨU KỸ tất cả các văn bản đính kèm trong thông báo tuyển dụng của BIDV đối với từng vị trí ứng tuyển, chú ý:
-      BIDV KHÔNG CHẤP THUẬN hồ sơ ứng tuyển của các ứng viên sau: i) Đang công tác tại BIDV; ii) Đã nghỉ việc tại BIDV có thời điểm nghỉ việc sau ngày 15/04/2018.
-      BIDV phân loại điệu kiện tiêu chuẩn theo từng vị trí và Nhóm đơn vị. Ứng viên cần biết đơn vị mình ứng tuyển vào thuộc Nhóm nào để biết rõ tiêu chuẩn điều kiện áp dụng đối với trường hợp của mình.
-      NGHIÊN CỨU KỸ nội dung phần GHI CHÚ trong Phụ lục điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng BIDV năm 2019.
-      NGHIÊN CỨU KỸ điều kiện tiêu chuẩn và mô tả công việc để nhận biết được sự khác biệt giữ các vị trí chuyên viên và nhân viên.
-      Tìm hiểu về địa chị trụ sở chi nhánh mình muốn ứng tuyển (Ví dụ: Chi nhánh Thống Nhất có trụ sở tại Quận 1, Tp.HCM trong khi nhiều bạn ứng viên nhầm lẫn là Chi nhánh có Trụ sở ở Đồng Nai...)
-      Scan các giấy tờ cá nhân theo đúng yêu cầu của BIDV tại nội dung yêu cầu về hồ sơ. Sau khi upload các giấy tờ này, ứng viên nên KIỂM TRA LẠI để đảm bảo các file scan không bị lỗi khi download.
-     Đối với ứng viên có kinh nghiệm công tác tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước cần cung cấp căn cứ để xác định kinh nghiệm công tác thực tế (file scan quyết định tuyển dụng, sổ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động...)
-      KIỂM TRA LẠI toàn bộ thông tin khai báo trên website tuyển dụng để đảm bảo tính chính xác trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển.
-      Trong suốt quá trình tuyển dụng, các ứng viên nên thường xuyên kiểm tra email và theo dõi website tuyển dụng của BIDV để có những tin tức cập nhật nhất.
 

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam