JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng 08 chỉ tiêu Chuyên viên - Tài trợ thương mại tại trung tâm tác nghiệp tài trợ thương mại (làm việc tại Hà Nội). 

Chi tiết thông tin tuyển dụng
tại đây.

Trân trọng thông báo

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam