JavaScript is off. Please enable to view full site.

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng theo vị trí làm việc tại Ban Quản lý tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như sau:

Số lượng và vị trí tuyển dụng:

03 vị trí chuyên viên triển khai các dự án Basel, Corebanking ... tại Ban Quản lý tín dụng

Thông tin chi tiết tại: http://tuyendung.bidv.com.vn/viec-lam-chuyen-vientrien-khai-cac-du-an-basel,-corebanking/759.html

Trân trọng

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam