Tuyển dụng 03 chuyên viên triển khai dự án Ban Quản lý tín dụng
 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng theo vị trí làm việc tại Ban Quản lý tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như sau:

Số lượng và vị trí tuyển dụng:

03 vị trí chuyên viên triển khai các dự án Basel, Corebanking ... tại Ban Quản lý tín dụng

Thông tin chi tiết tại: http://tuyendung.bidv.com.vn/viec-lam-chuyen-vientrien-khai-cac-du-an-basel,-corebanking/759.html

Trân trọng

Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.