JavaScript is off. Please enable to view full site.

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành Nam trân trọng thông báo tuyển dụng 04 chuyên viên (03 Quản lý khách hàng và 01 Giao dịch viên). 

Thông báo chi tiết
tại đây

Trân trọng thông báo

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam