JavaScript is off. Please enable to view full site.

 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng cán bộ làm việc tại Ban Thông tin quản lý và Hỗ trợ ALCO - Trụ sở chính BIDV - 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội như sau:

 - Chuyên viên Hệ thống thông tin quản lý: 02 cán bộ

- Chuyên viên Quản trị và phân tích dữ liệu lớn - Big Data: 01 cán bộ

- Chuyên viên Hỗ trợ ALCO: 02 cán bộ

Thông tin chi tiết tại:
  
http://tuyendung.bidv.com.vn/co-hoi-nghe-nghiep.html 


© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam