JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo tuyển dụng 06 Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng làm việc tại Ban Quản lý rủi ro tín dụng Trụ sở chính.

Thông tin chi tiết tại: http://tuyendung.bidv.com.vn/viec-lam-chuyen-vienquan-ly-rui-ro-tin-dung/820.html

Trân trọng thông báo

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam