JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tuyển dụng vị trí Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro tín dụng với các nội dung như sau

Số lượng tuyển dụng: 02 chuyên viên hưởng lương cấp 6;

- Nguồn tuyển dụng: ngoài hệ thống BIDV;

-  Mô tả công việc, tiêu chuẩn điều kiện tuyển dụng: xem chi tiết Mục cơ hội nghề nghiệp/việc làm nổi bật.

- Cách thức nộp hồ sơ: ứng viên nộp hồ sơ online tại địa chỉ http://tuyendung.bidv.com.vn/ và vào Mục cơ hội nghề nghiệp, lựa chọn việc làm nổi bật.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ 15 - 20/12/2017

© 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam