JavaScript is off. Please enable to view full site.

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng cán bộ Lãnh đạo cấp Phòng như sau:

I. Vị trí và số lượng tuyển dụng:

Đơn vị

Số lượng tuyển dụng

Phạm vi tuyển dụng

 
 

 

 

 Tổng

Chi tiết

 

Bình Tây

 Sài Gòn

05

- 01 Trưởng phòng Khách hàng.

- 01 Giám đốc Phòng Giao dịch.

- 01 Phó Trưởng phòng Khách hàng.

- 02 Phó Giám đốc Phòng Giao dịch.

Tuyển dụng nội bộ và ngoài hệ thống

 

 

Bình Tân

02

- 01 Phó Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp.

- 01 Giám đốc Phòng giao dịch.

 

Thủ Thiêm

04

- 02 Trưởng phòng Khách hàng.

- 01 Phó Trưởng phòng Khách hàng.

- 01 Giám đốc Phòng Giao dịch.

Tuyển dụng ngoài hệ thống

 


Thông tin chi tiết đối với từng vị trí ứng viên xem tại: http://tuyendung.bidv.com.vn/Views/NewsWork/co-hoi-nghe-nghiep.aspx

Trân trọng thông báo


© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam