JavaScript is off. Please enable to view full site.

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng 06 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Xử lý nợ, Trụ sở chính bao gồm 05 Chuyên viên Pháp lý và 01 Chuyên viên Xử lý nợ. 

Thông tin chi tiết
tại đây

Trân trọng thông báo!

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam