JavaScript is off. Please enable to view full site.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • Nghiệp vụPháp lý
 • Chức danhChuyên viên
 • Số lượng5
 • Hạn nộp hồ sơ27/05/2019 - 09/06/2019
 • Đợt tuyển dụngTD Trung tâm xử lý nợ đợt 1/2019
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 •              
  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng theo vị trí làm việc tại Trung tâm Xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như sau:
   
  I. Số lượng và vị trí tuyển dụng:
   
  Vị trí tuyển dụng
   
  Số lượng
  Chuyên viên pháp lý
   
  05
  Chuyên viên Xử lý nợ
   
  01
  Tổng
   
  06
   
  II. Tiêu chuẩn tuyển dụng:
  üTrình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học: Đảm bảo các yêu cầu sau:
   
  Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học trở lên, được đào tạo chính quy, tập trung với chuyên ngành luật tại các trường công lập trong nước hoặc các trường Đại học nước ngoài (không bao gồm các trường hợp tốt nghiệp Đại học theo hình thức liên thông lên Đại học).
  Trình độ ngoại ngữ: Ielts 4.0/Toeic 450/ các chứng chỉ tương đương trở lên.
  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint…).
   
  üYêu cầu về kiến thức, kỹ năng
  - Hiểu biết về cơ chế tổ chức, hoạt động của BIDV.
  - Nắm vững kiến thức pháp luật cơ bản về hoạt động tín dụng và xử lý nợ.
  - Nắm được thông tin cơ bản về toàn bộ hệ thống pháp luật hiện hành.
  - Nắm chắc các quy định pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, lao động để phục vụ hoạt động xử lý tranh chấp.
  - Có kỹ năng giải quyết công việc và khả năng hùng biện, tranh luận.
  - Có khả năng giải quyết các yêu cầu, vấn đề mới phát sinh ngoài quy định/hướng dẫn.
  - Có khả năng đề xuất sáng kiến, giải pháp thay đổi quy trình phù hợp với thực tế ở mức độ phức tạp nhất định. Có khả năng soạn thảo quy định, hướng dẫn trong lĩnh vực chuyên môn được giao.
   
  - Có kỹ năng thuyết trình và năng lực sư phạm để đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ chuyên môn.
  - Tư duy logic, chính xác, độc lập.
  - Trung thực, cẩn trọng, thẳng thắn.
  - Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng làm việc độc lập/theo nhóm.
   
  üKinh nghiệm:
  Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, xử lý thu hồi nợ tại các Công ty Luật, TCTD.
   
  - Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ đào tạo hành nghề luật sự/cấp Thẻ Luật sư hoặc đang theo học khóa đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tại Học viên Tư pháp.
   
  üTư duy, phẩm chất, cá nhân:
  Trung thực, khách quan, cẩn thận.
  Tư duy logic, chính xác, có kỹ năng phân tích.
  Có kỹ năng tự nghiên cứu.
   
  ü Các yêu cầu khác:
  Có sức khoẻ tốt, phẩm chất đạo đức tốt, khong có tiền án, tiền sự, không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, thi hành kỷ luật, bị truy cấp trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian chữa bệnh, cai nghiện.
  Độ tuổi: không quá 35 tuổi.
  Có thể làm việc tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
   
  III. Mô tả công việc:
   
  3.1. Vị trí chuyên viên Pháp lý :
  - Tổng hợp, báo cáo tình hình giải quyết tranh chấp phát sinh tại BIDV theo định kỳ hoặc đột xuất.
  - Tham gia ý kiến đối với việc cung cấp hồ sơ, thông tin khách hàng phục vụ hoạt động xử lý tranh chấp hoặc mục đích khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
  - Rà soát, đánh giá, tư vấn, hoàn thiện hồ sơ vụ việc có tranh chấp, hồ sơ giảm, miễn lãi, xử lý rủi ro, chuyển giao nghĩa vụ trả nợ; đề xuất với cấp có thẩm quyền về phương thức giải quyết tranh chấp đối với từng vụ việc cụ thể; soạn dự thảo văn bản chỉ đạo về việc xử lý tranh chấp.
  - Trực tiếp xây dựng dự thảo các văn bản chế độ điều chỉnh hoạt động xử lý tranh chấp tại BIDV.
  - Chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, chế độ của BIDV liên quan đến hoạt động xử lý tranh chấp. 
  - Trực tiếp tham gia kiểm tra công tác xử lý nợ đối với các khoản nợ ngoại bảng, nợ bán VAMC tại Chi nhánh theo các chương trình kiểm tra được Ban Lãnh đạo phê duyệt.
  - Tham gia hỗ trợ các Chi nhánh gặp khó khăn, có dư nợ xấu lớn, rà soát toàn bộ danh mục tín dụng và đề xuất phương án xử lý một cách độc lập.
   
  3.2. Vị trí Chuyên viên Xử lý nợ:
  - Phân tích, đánh giá thực trạng nợ ngoại bảng, nợ bán VAMC của chi nhánh chuyên quản để tư vấn, hướng dẫn chi nhánh công tác xử lý nợ ; đề xuất giao kế hoạch thu nợ, biện pháp thu hồi nợ, đồng thời giám sát và hỗ trợ các Chi nhánh trong quá trình xử lý nợ, thu nợ hạch toán ngoại bảng, nợ bán VAMC và các khoản nợ khác TTXLN được giao theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
  - Phân tích, đánh giá các đề xuất của chi nhánh, khách hàng và có ý kiến độc lập trình các cấp có thẩm quyền về việc xử lý nợ ngoại bảng, nợ bán VAMC đảm bảo phù hợp với các quy trình, quy định hiện hành;
  - Trực tiếp thực hiện xử lý các khoản nợ TTXLN nhận về hoặc được giao xử lý theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo (Trường hợp được phân công).
  - Giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu, làm việc với các Đoàn kiểm tra BIDV về các nội dung liên quan đến xử lý nợ của chi nhánh chuyên quản. Tham gia ý kiến với các Ban/Trung tâm khác tại HSC về các vấn đề liên quan đến xử lý nợ của chi nhánh chuyên quản.
  IV. Hình thức tuyển dụng: 
   (i) Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ.
   (ii) Vòng 2: Phỏng vấn.
   
  V. THỜI GIAN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN
   
  1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
  - Phiếu đăng ký dự tuyển (file scan, theo mẫu của BIDV tại đây)
  - File scan các văn bằng, chứng chỉ gốc: Bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm Đại học các năm học có xác nhận của trường; Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Thạc sỹ (nếu có); Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học, bản sao các chứng chỉ về thành tích học tập (nếu có); Chứng chỉ ngoại ngữ; Chứng chỉ tin học….
  - Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác: Hợp đồng lao động, Quyết định tuyển dụng, Quyết định phân công công tác, Quyết định xếp lương, sổ Bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ thay thế khác (nếu có);
  - File ảnh 4x6 của ứng viên.
   
  2. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:
   
  - Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 27/05/2019 đến hết ngày 09/6/2019
  - Hình thức nhận hồ sơ: thí sinh đăng ký thông tin dự tuyển và nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.bidv.com.vn.
   (Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ).
  Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam trân trọng thông báo!

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 •