JavaScript is off. Please enable to view full site.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • Nghiệp vụPháp lý
 • Chức danhChuyên viên
 • Số lượng8
 • Hạn nộp hồ sơ22/10/2020 - 05/11/2020
 • Đợt tuyển dụngTuyển dụng chuyên viên pháp lý xử lý nợ làm việc tại Trung tâm Xử lý nợ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • IV. Mô tả công việc:

  - Tổng hợp, báo cáo tình hình giải quyết tranh chấp phát sinh tại BIDV theo định kỳ hoặc đột xuất.

  - Tham gia ý kiến đối với việc cung cấp hồ sơ, thông tin khách hàng phục vụ hoạt động xử lý tranh chấp hoặc mục đích khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

  - Rà soát, đánh giá, tư vấn, hoàn thiện hồ sơ vụ việc có tranh chấp, hồ sơ giảm, miễn lãi, xử lý rủi ro, chuyển giao nghĩa vụ trả nợ; đề xuất với cấp có thẩm quyền về phương thức giải quyết tranh chấp đối với từng vụ việc cụ thể; soạn dự thảo văn bản chỉ đạo về việc xử lý tranh chấp.

  - Trực tiếp xây dựng dự thảo các văn bản chế độ điều chỉnh hoạt động xử lý tranh chấp tại BIDV.

  - Chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, chế độ của BIDV liên quan đến hoạt động xử lý tranh chấp. 

  - Trực tiếp tham gia kiểm tra công tác xử lý nợ đối với các khoản nợ ngoại bảng, nợ bán VAMC tại Chi nhánh theo các chương trình kiểm tra được Ban Lãnh đạo phê duyệt.

  - Tham gia hỗ trợ các Chi nhánh gặp khó khăn, có dư nợ xấu lớn, rà soát toàn bộ danh mục tín dụng và đề xuất phương án xử lý một cách độc lập.     

YÊU CẦU CÔNG VIỆC