JavaScript is off. Please enable to view full site.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • Nghiệp vụQuan hệ khách hàng
 • Chức danhChuyên viên
 • Số lượng3
 • Hạn nộp hồ sơ25/01/2020 - 29/02/2020
 • Đợt tuyển dụngV/v: tuyển dụng nhân sự vị trí Chuyên viên Ban Khách hàng doanh nghiệp nước ngoài
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • THÔNG BÁO

  V/v: tuyển dụng nhân sự vị trí Chuyên viên Ban Khách hàng doanh nghiệp nước ngoài

   


  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại Ban Khách hàng doanh nghiệp nước ngoài như sau :

  1. Số lượng và vị trí tuyển dụng:

  - 02 Chuyên viên Nhóm Quan hệ khách hàng Hàn Quốc (tại Hà Nội).

  - 01 Chuyên viên Nhóm Quan hệ khách hàng Nhật Bản (tại Hà Nội hoặc TP HCM).

  2. Nguồn ứng viên và hình thức tuyển dụng:

  - Nguồn tuyển dụng: từ nguồn ứng viên bên ngoài hệ thống BIDV.

  - Phương thức tuyển dụng: Tuyển dụng từ nguồn bên ngoài BIDV, qua 03 vòng: sơ loại hồ sơ, thực hiện bài thi viết (về nghiệp vụ/ngoại ngữ) và phỏng vấn.

  3. Mô tả chung, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng: chi tiết theo phụ lục đính kèm dưới thông báo.

  4. Hồ sơ dự tuyển:

  + Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh ứng viên (Phụ lục 1 - tại đây)

  + Tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ (Phụ lục 2 - tại đây)

  Ứng viên scan Phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan thành 01 file dạng .pdf và đặt tên file theo cú pháp: tên ứng viên

  Ví dụ: ứng viên tên là Nguyễn Văn A, ứng tuyển và đặt tên file .pdf là NguyenVanA

  5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

  + Thời gian: từ ngày 25/01/2020 đến hết ngày 29/02/2020 (hoặc đến khi thu đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).

  + Cách thức nộp hồ sơ: Hồ sơ ứng tuyển của mỗi ứng viên bao gồm 01 file pdf và 01 file excel (PL2 – tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ), gửi email về địa chỉ: duongkq@bidv.com.vn

  (Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với các ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ)

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo./.
                                               
                                             PHỤ LỤC
  01

  TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN TUYỂN DỤNG

  CHUYÊN VIÊN QHKH HÀN QUỐC – BAN KHDNNN

  1. Chuyên môn, nghiệp vụ:

  Tốt nghiệp đại học trở lên; ưu tiên có kiến thức về kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc chuyên ngành phù hợp khác… tại các trường đại học trong và ngoài nước. Ưu tiên tốt nghiệp Đại học/Thạc sỹ tại nước ngoài.

  2. Trình độ ngoại ngữ: có khả năng làm việc độc lập bằng tiếng Hàn Quốc. Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ về tiếng Hàn (TOPIK cấp 5 hoặc tương đương) hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Hàn, tốt nghiệp đại học/sau đại học tại Hàn Quốc. 

  3. Tin học: Thông thạo tin học văn phòng.

  4. Điều kiện khác: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; các điều kiện khác theo tiêu chuẩn chung của BIDV.

  5. Mô tả công việc (các nhiệm vụ chính):

  - Trực tiếp thiết lập, quản lý, duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp (KHDN) Hàn Quốc được phân công trực tiếp quản lý.

  - Giới thiệu KHDN Hàn Quốc mới tới Chi nhánh BIDV và hỗ trợ Chi nhánh thiết lập, duy trì mối quan hệ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quan hệ với các KHDN Hàn Quốc tại Chi nhánh.

  - Tham gia nghiên cứu, phối hợp với nhóm PTSP/các đơn vị liên quan xây dựng/tiếp thị về các gói sản phẩm mới, đặc thù, ưu việt áp dụng cho các KHDN nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng.

  - Đầu mối trong việc tổ chức Hội nghị, Tọa đàm trong và ngoài nước liên quan đến KHDN Hàn Quốc.

  - Tham gia nghiên cứu và phối hợp với các nhóm Phát triển sản phẩm/các đơn vị liên quan xây dựng/tiếp thị khách hàng về các gói sản phẩm mới, đặc thù, ưu việt áp dụng cho các khách hàng/nhóm khách hàng lớn, quan trọng của hệ thống, đem lại hiệu quả cao.

  - Thẩm định các dự án vay vốn của KHDN Hàn Quốc theo các quy trình quy định của BIDV và pháp luật.

  - Duy trì, mở rộng mối quan hệ với các cơ quan quản lý, ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc.

            - Tham gia các Tổ, Nhóm công tác của BIDV theo phân công của Lãnh đạo Ban.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

   

   

   

  PHỤ LỤC 02

  TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN TUYỂN DỤNG

  CHUYÊN VIÊN QHKH NHẬT BẢN – BAN KHDNNN

  1. Chuyên môn, nghiệp vụ:

  Tốt nghiệp đại học chính quy, dài hạn; ưu tiên có kiến thức về kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc chuyên ngành phù hợp khác… tại các trường đại học trong và ngoài nước. Ưu tiên tốt nghiệp Đại học/Thạc sỹ tại nước ngoài.

  2. Trình độ ngoại ngữ: có khả năng làm việc độc lập bằng Tiếng Nhật. Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ về tiếng Nhật (N1 hoặc tương đương) hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Nhật, tốt nghiệp đại học/sau đại học tại Nhật. 

  3. Tin học: Thông thạo tin học văn phòng.

  4. Điều kiện khác: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; Các điều kiện khác theo tiêu chuẩn chung của BIDV.

  5. Mô tả công việc (các nhiệm vụ chính):

  - Trực tiếp thiết lập, quản lý, duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp (KHDN) Nhật Bản được phân công trực tiếp quản lý.

  - Thẩm định các dự án vay vốn của KHDN Nhật Bản theo các quy trình quy định của BIDV và pháp luật.

  - Giới thiệu KHDN Nhật Bản mới tới Chi nhánh và hỗ trợ Chi nhánh thiết lập, duy trì mối quan hệ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quan hệ với các KHDN Nhật Bản tại Chi nhánh.

  - Tham gia nghiên cứu, phối hợp với nhóm PTSP/các đơn vị liên quan xây dựng/tiếp thị về các gói sản phẩm mới, đặc thù, ưu việt áp dụng cho các KHDN nước ngoài nói chung và Nhật Bản nói riêng.

  - Tham gia công tác tổ chức Hội nghị, Tọa đàm trong và ngoài nước liên quan đến KHDN Nhât Bản.

  - Tham gia nghiên cứu và phối hợp với các nhóm Phát triển sản phẩm/các đơn vị liên quan xây dựng/tiếp thị khách hàng về các gói sản phẩm mới, đặc thù, ưu việt áp dụng cho các khách hàng/nhóm khách hàng lớn, quan trọng của hệ thống, đem lại hiệu quả cao.

  - Duy trì, mở rộng mối quan hệ với các cơ quan quản lý, ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản.

  - Tham gia các Tổ, Nhóm công tác của BIDV theo phân công của Lãnh đạo Ban.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC