JavaScript is off. Please enable to view full site.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • Nghiệp vụQuản lý rủi ro Công nghệ thông tin
 • Chức danhChuyên viên
 • Số lượng2
 • Hạn nộp hồ sơ25/01/2021 - 09/02/2021
 • Đợt tuyển dụngTuyển dụng Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro hoạt động và Thị trường năm 2021
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Vị trí Chuyên viên Quản lý rủi ro công nghệ thông tin:

  - Nhận dạng, đo lường, theo dõi, kiểm soát rủi ro công nghệ thông tin; thực hiện các báo cáo về QLRR công nghệ thông tin;

  - Thực hiện, tham gia nghiên cứu, xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, triển khai VBCĐ, cẩm nang hướng dẫn trong công tác QLRR công nghệ thông tin tại BIDV;

  - Thực hiện, tham gia các hoạt động nghiệp vụ: xây dựng khẩu vị, hạn mức rủi ro công nghệ thông tin và theo dõi, giám sát tình hình thực hiện;

  - Thực hiện, tham gia vận hành, hướng dẫn sử dụng các chương trình phần mềm hỗ trợ công tác QLRR công nghệ thông tin của BIDV;

  - Thực hiện, tham gia tiếp nhận, thu thập, tổng hợp, lưu trữ dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, triển khai các công cụ QLRR công nghệ thông tin, cảnh báo rủi ro công nghệ thông tin của BIDV;

  - Thực hiện, tham gia chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo về QLRR công nghệ thông tin tại BIDV;

  - Thực hiện, tham gia nghiên cứu thông lệ, đề xuất triển khai các công việc QLRR công nghệ thông tin tuân thủ quy định của CQQLNN;

  - Tham gia các dự án về QLRR công nghệ thông tin;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ban.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC