JavaScript is off. Please enable to view full site.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • Nghiệp vụQuản lý rủi ro hoạt động
 • Chức danhChuyên viên
 • Số lượng3
 • Hạn nộp hồ sơ25/01/2021 - 09/02/2021
 • Đợt tuyển dụngTuyển dụng Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro hoạt động và Thị trường năm 2021
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Vị trí Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động:

  - Nhận dạng, đo lường, theo dõi, kiểm soát rủi ro hoạt động; thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất về QLRR hoạt động.

  - Thực hiện, tham gia nghiên cứu, xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, triển khai văn bản chế độ, cẩm nang hướng dẫn trong công tác QLRR hoạt động;

  - Thực hiện, tham gia các hoạt động nghiệp vụ: xây dựng khẩu vị, hạn mức rủi ro hoạt động và theo dõi, giám sát tình hình thực hiện.

  - Thực hiện, tham gia xây dựng, vận hành các chương trình phần mềm hỗ trợ công tác QLRR hoạt động;

  - Thực hiện, tham gia tiếp nhận, thu thập, tổng hợp, lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai các công cụ QLRR hoạt động, cảnh báo rủi ro hoạt động;

  - Thực hiện, tham gia chuẩn bị tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo về QLRR hoạt động;

  - Thực hiện, tham gia nghiên cứu thông lệ, đề xuất triển khai các công việc QLRR hoạt động tuân thủ quy định của CQQLNN;

  - Tham gia các dự án liên quan đến QLRR hoạt động;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Lãnh đạo.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC